BADANIA OKRESOWE
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Centrum Medyczne eMeReF
oferuje program badań okresowych dla pracowników Twojej firmy.
Gwarantujemy szybkie realizowanie badań oraz niezwłoczne przekazywanie
niezbędnej dokumentacji.

 

Poszukujemy lekarzy

z uprawnieniami do przeprowadzania badań:

Zainteresowanych prosimy o kontakt, nr telefonu: 600 250 991

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie opieki nad pracownikami!

NZOZ MRF SP. z o.o. jest placówką medyczną świadczącą usługi dla przedsiębiorstw i instytucji, pomagającą im w wywiązaniu się z nałożonych na nie powiności wobec pracowników. Dlatego na równi stawiamy kwestię odpowiedniego, merytorycznego poziomu usług medycznych, jak towarzyszącej im sferze administracyjno-dokumentacyjnej. Całkowite skomputeryzowanie naszej ewidencji pozwala czuwać nad upływającymi terminami badań, a także szybko dostarczyć służbom pracowniczym naszych Klientów oraz zainteresowanym osobom potrzebne im dokumenty. Specjalizacja taka pozwala nam również dokłądnie poznać wszelkie niuanse przepisów prawa pracy w odniesieniu do spraw zdrowia i stosować je w zależności od konkretnego przypadku.